Het beleid op maatschappelijk gebied.

Onlangs heeft Van Arkel haar MVO beleid weer herzien. Het document is binnenkort te lezen op onze website en op het publicatieplatform van de NEN ; https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm Van Arkel is zich bewust van de grote impact die haar ambtelijke en incassowerkzaamheden kunnen hebben op de financiële situatie van haar debiteuren. Financiële problemen kunnen een gevolg zijn van onvermogen op verschillende gebieden. Andersom geredeneerd kan onvermogen op verschillende gebieden ook juist leiden tot financiële problemen. In het beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen van Van Arkel, ligt dan de nadruk op het informeren over, voorkomen en/of oplossen van (de oorzaak van) financiële problemen bij bepaalde doelgroepen.

Campagne “kom uit je schuld”

Van Arkel staat dan ook volledig achter de campagne ‘’Kom uit je schuld’. Deze campagne is gelanceerd door het kabinet, om het taboe op het hebben van schulden te doorbreken. Het is belangrijk dat mensen niet te lang rond blijven lopen met financiële problemen en snel hulp zoeken. https://www.komuitjeschuld.nl/  Om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor de financiële problemen, krijgen de medewerkers van Van Arkel binnenkort een training op het gebied van schuldhulpverlening en bewind.

Schriftelijke communicatie

Ook is Van Arkel actief bezig met het herzien van de schriftelijke communicatie richting debiteuren. Het volledige brievenpakket waar binnen Van Arkel gebruik van wordt gemaakt, wordt opnieuw geschreven, maar dan op B1 niveau. De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent;
  • korte en duidelijke zinnen.

De eerste set brieven op B1 niveau is inmiddels in gebruik genomen. Met het uitvoeren van deze projecten en het stellen van nieuwe doelen, neemt Van Arkel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit gebied.