Even voorstellen: Kyarah van den Hoven, afstudeerstagiaire HBO Rechten

‘Bijzondere eisen bij beschermingsbewind’

Van Arkel is een bedrijf met mensen, mensen die Van Arkel maken zoals het bedrijf is. Elk kwartaal stellen wij iemand aan u voor. Mensen die hier al jaren werken, maar ook nieuwe gezichten. Even voorstellen: Kyarah van den Hoven schreef bij Van Arkel haar scriptie voor de opleiding HBO Rechten.

Stel je even voor…

‘Mijn naam is Kyarah. Op 28 augustus 2017 had ik mijn eerste werkdag bij Van Arkel in de zogenoemde ‘avondploeg’, de incassomedewerkers die in de avonduren werken. Het klikte zó goed dat ik ook mijn afstudeerstage bij Van Arkel heb gedaan.’

Waar gaat je scriptie over?

‘Mijn scriptie gaat over beschermingsbewind in combinatie met de deurwaarderspraktijk. Ik heb uiteindelijk in een overzichtelijke werkinstructie beschreven met welke bijzondere eisen incassomedewerkers rekening moeten houden.

Ik had vrijwel geen kennis van beschermingsbewind, maar gedurende mijn stage begon ik het toch wel een interessant onderwerp te vinden, dat ook de andere kant van de financiële sector belichtte. Ik kwam tot de conclusie dat er bij beschermingsbewind ontzettend veel voorwaarden zijn waar incassomedewerkers en deurwaarders zich aan moeten houden.’

Kun je daar voorbeelden van geven?

‘Bijvoorbeeld dat exploten aan de bewindvoerder moeten worden betekend en dat er met de bewindvoerder gecorrespondeerd zal moeten worden in plaats van met de debiteur. Maar dat hiervan ook in enkele gevallen mag worden afgeweken, bijvoorbeeld als de bewindvoerder weigert een regeling te treffen terwijl daar wel ruimte voor is.’

Waarom het onderwerp beschermingsbewind?

‘De dienstverlening van Van Arkel wordt continu onder de loep genomen. De wet- en regelgeving verandert voortdurend, daar is bewindvoering geen uitzondering op. Als werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht, wordt dat gedaan. Uiteindelijk hebben alle betrokken partijen hier profijt van: de debiteur, de bewindvoerder, de opdrachtgever en Van Arkel zelf. Mijn onderzoek draagt bij aan het evalueren van de dienstverlening. Mijn scriptie is toegespitst op de bijzonderheden die zich voordoen bij de verkrijging van een executoriale titel en de tenuitvoerlegging hiervan, als de debiteur onder beschermingsbewind is gesteld. De handelswijze in dossiers waarin de debiteur onder bewind is gesteld, is voor Van Arkel relevant, gezien de wet, de gedragsregels en de belangen van bewindvoerders..’

Kun je een bijzonderheid noemen?

‘Van Arkel heeft geregeld te maken met dossiers waarin de vordering ten tijde van het bewind is ontstaan, terwijl het bewind stond ingeschreven in het Centraal Curatele en Bewindregister (kortweg: CCBR) en de bewindvoerder geen goedkeuring heeft gegeven voor het aangaan van de overeenkomst. De vordering kan dan niet worden verhaald op de onder bewind staande goederen. Aangezien het in de praktijk gebruikelijk is dat alle goederen onder bewind worden gesteld, biedt de debiteur dus geen verhaal. Hiervan zal de opdrachtgever op de hoogte moeten worden gesteld, waarbij aan de opdrachtgever de keuze wordt gelaten hoe Van Arkel het dossier verder moet oppakken.’

Hoe verliep het schrijven van je scriptie bij Van Arkel?

‘Het schrijven van mijn scriptie bracht op sommige momenten de nodige stress met zich mee, maar ik kon altijd rekenen op de hulp en de steun van mijn collega’s. Hierdoor is het me gelukt om mijn scriptie met een ruime voldoende af te ronden. Ik heb ontzettend genoten van mijn stageperiode bij Van Arkel, waarbij ik niet alleen veel kennis heb opgedaan over de deurwaarderij, maar ook de kans heb gekregen om mezelf te ontwikkelen. Hier ben ik Van Arkel dan ook erg dankbaar voor.’