Even voorstellen: Directeur Henk Bos, neemt u mee in de toekomst.

Sinds november 2018 ben ik directeur/eigenaar van Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso. Ik wil me dus graag even aan u voorstellen. Ik ben Henk Bos en ben sinds 1979 werkzaam in de rechtspraktijk en inmiddels 35 jaar werkzaam als deurwaarder, waarvan de laatste 25 jaar als Gerechtsdeurwaarder/ondernemer. In november 2018 hebben wij de deal met Das Rechtsbijstand kunnen sluiten om de aandelen in van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso te kopen. Een traject dat ongeveer een maand heeft geduurd, dus vrij snel is afgerond.

Aankoop van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso

De aankoop van de aandelen in Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso is een bewuste keuze geweest. Het is algemeen bekend dat Van Arkel over veel expertise beschikt in met name de zorgsector, woningcorporaties en het MKB. Ook beschikt van Arkel over een zeer professioneel uitgerust deurwaardersteam die de ambtelijke werkzaamheden zeer debiteurgericht en slagvaardig verricht. Naast directeur/eigenaar van Van Arkel gerechtsdeurwaarders en incasso ben ik ook nog directeur/eigenaar van LAVG Gerechtsdeurwaarders. Zowel van Arkel als LAVG zijn landelijk werkende kantoren met diversen soorten opdrachtgevers, waaronder Zorgverzekeraars, Advocatuur, Incassobureaus, Woningcorporaties, Verzekeraars, Telecom, MKB enz.  Door het ambtelijke werk door de deurwaarders van beide kantoren te laten verrichten kunnen de ambtelijke opdrachten nog efficiënter en sneller worden uitgereden.

Turbulente tijd en prognose

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, waarom je in deze turbulente tijd, nog gaat investeren in deurwaarderskantoren. Onlangs werd bekend gemaakt door de KBvG dat de ambtshandelingen in de periode 2016 tot 2018 van 3.074.700 is afgenomen tot 2.038.700. Dat betekent dus een daling van 33,69 % in twee jaar tijd. Toch zie ik nog heel veel mogelijkheden in de deurwaardersbranche. De prognose voor 2019 ziet er heel goed uit. Wij houden rekening met omzetgroei en dat is in deze tijd vrij uniek.  Ook hebben wij in 2019 weer vele nieuwe contracten gesloten, waaronder een aantal  grotere opdrachtgevers.

Qua wet en regelgeving staat ons de komende maanden ook nog wat te wachten. Tijdens de ALV van 24  mei 2019 is er gestemd over de Verordening Grenzen Tariefmodellen. Een grote meerderheid van de leden gaf aan voor de verordening te zijn. In de ledenraad van juni 2019 zal een definitief besluit genomen moeten worden. Wat de gevolgen van deze verordening zijn, is op dit moment nog niet helemaal te overzien. Wij zullen daarover met de opdrachtgevers in gesprek gaan. Ook hier zullen we wel weer uitkomen. Kortom we zitten in een turbulente, maar wel prachtige periode, waarin vele kansen zich aandienen. Het ondernemerschap zal nog belangrijker worden  en de kwaliteit die de kantoren kunnen bieden zal doorslaggevend worden. Ook de financiële zekerheid van de kantoren zal een heel belangrijk punt worden. Daarmee zitten Van Arkel en LAVG in ieder geval heel goed. Beide kantoren beschikken over een solvabiliteitsratio van boven de 50 %, terwijl het minimum percentage 25 % moet zijn.

Wij zien de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet.

Rest mij een ieder een hele fijne zonnige zomer te wensen.

Henk Bos