Elke dag is anders: een bijzondere ontruiming

gerechtsdeurwaarder, ontruimingBij Van Arkel is geen dag hetzelfde. Onze juridische afdeling handelt iedere dag ingewikkelde verzoeken af: van advies geven en hulp bieden bij de aanpak van schulden tot contact met schuldenaren en opdrachtgevers. Bijzondere situaties passeren regelmatig de revue. In dit artikel lichten we een bijzondere zaak toe!

Onlangs kregen wij te maken met een afwijkende ontruiming. We maken niet iedere dag mee dat twee paarden en diverse watervaartuigen van een terrein verwijderd moeten worden. Deze zaak willen we graag verder toelichten in dit artikel, zo maken we de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders en curatoren inzichtelijk.

Wonen in een loods: mag dat?

Onlangs ontving onze juridische afdeling voor het allereerst informatie over een bijzondere zaak. In het kort? Een curator van een besloten vennootschap (BV) diende een procedure in kort geding in tegen een curator van een privé persoon. De zaak gaat over het verblijf van de betreffende privé persoon in een bedrijfspand met kadastrale aanduiding sectie A (o.a. een loods).

Dit zijn de feiten:

 • Over de onroerende zaken:
  De betreffende BV is in 2016 in staat van faillissement verklaard. Met uitzondering van de op dat perceel gelegen woning, is de BV eigenaar van de onroerende zaken. De onroerende zaken beslaan meerdere kadastrale percelen. De loods maakt deel uit van de onroerende zaken.
 • Over de woonsituatie van de privé persoon:
  De privé persoon maakt zonder recht of titel gebruik van de onroerende zaken (loods en terrein). Hij heeft in de loods en op het terrein een grote hoeveelheid goederen – machines, boten, apparaten en grof vuil – gestald. Daarnaast heeft de privé persoon in kwestie zijn intrek genomen in de loods samen met zijn partner.
 • Over de betrokkenen:
  De partner van de privé persoon maakt ook zonder recht of titel gebruik van de onroerende zaken. Op dit perceel heeft zij twee paarden gestald. Ook de steiger – onderdeel van de onroerende zaken – is in gebruik genomen door het tweetal: aan deze steiger liggen enkele boten van hen.
 • Over de eisende curator:
  De eisende curator heeft een koopovereenkomst gesloten in december 2016 met de betreffende gemeente.

Hoe nu verder?

Onze opdrachtgever wil – gezien het laatste feit – zo snel mogelijk het terrein ontruimen. In het vonnis is besloten dat de onroerende zaken, waaronder de loods, met alle daarin aanwezige personen en zaken, ontruimd worden en bezemschoon worden opgeleverd. Indien dit niet binnen de afgesproken tijd wordt gedaan, gaat de curator van de BV zelf over op actie: dat betekent dat deze eisende partij de onroerende zaken – en dus ook de loods – zelf gaan ontruimen. Op 29 maart is het vonnis door de gerechtsdeurwaarder betekend aan het tweetal. De curator van de BV mag op grond van het vonnis na een maand de percelen ontruimen. De dagen verstrijken en de deadline breekt aan!

De werkzaamheden van Van Arkel

De curator roept toch de hulp van ons kantoor in met betrekking tot ontruiming van het perceel. Aangezien de partner van de privé persoon geen officiële partij is in deze zaak, wil de curator geen risico lopen en vraagt ons om hulp met betrekking tot de ontruiming van het perceel. Wat moet er ontruimd worden? Het betreft de paarden op het perceel en de pleziervaartuigen aan de steiger. Na ons verzoek, heeft de partner de paarden zelf verplaatst. Twee pleziervaartuigen blijven nog aan de steiger op het perceel liggen. Onder toeziend oog van de curator wordt ook de steiger ontruimd.

Een bijzondere ontruiming, want hoe haal je twee pleziervaartuigen uit het water? Een kraan tilt beide vaartuigen uit het water – over de dijk heen – op een speciale vrachtwagen. De rest van het terrein en de loods worden schoongemaakt, waarna de verkoop van de percelen doorgang kan vinden.


Dit artikel geeft weer wat een deurwaarder en curator in hun dagelijkse praktijk tegenkomen en hoe de afwikkeling van een zaak in zijn in werk gaat.  Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact met ons op.