Die speciale tijd

Die speciale tijd, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, incasso, helma tosseram, deurwaarder Breda, deurwaarder Eindhoven, deurwaarder Leiden, deurwaarder Utrecht. deurwaarder Roermond, deurwaarder, deurwaarder Zwolle, incassopartner, kennispartnerDe sinterklaasdrukte is achter de rug, de kerstdagen staan voor de deur en 2019 laat al bijna zijn gezicht zien. Overal sfeervolle lichtjes in huizen en kantoren, terwijl het daglicht zich nog maar beperkt laat zien. Die speciale tijd van het jaar waarbij iedereen terugkijkt op de mooie en minder leuke momenten van het afgelopen jaar en voorzichtig plannen begint te maken voor een 2019 vol goede voornemens.

Het is ook die speciale tijd waarin je dankbaar bent voor de zaken die er echt toe doen in het leven. Gezondheid, liefde en geluk. Maar ook de tijd om terug te blikken op de zakelijke successen van het afgelopen jaar. Na een vol jaar aan het roer van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders te hebben mogen staan, kan ik volmondig zeggen dat ik trots en tevreden mag zijn op onze medewerkers omdat we er samen in geslaagd zijn om weer hele mooie stappen te zetten.

2018 staat voor ‘In control’

Zo hebben we een flinke stap voorwaarts mogen zetten op het gebied van kwaliteit. Niet alleen heeft de implementatie van de AVG ons geholpen om nog bewuster met onze databeveiliging om te gaan, maar ook het behalen van de ISAE-verklaring in 2018 heeft ervoor gezorgd dat we al onze processen nog beter beschreven en geborgd hebben. Daarnaast hebben we de transitie gemaakt van de ISO 2008 naar de ISO 2015 certificering. En als kers op de taart hebben we bij de tweejaarlijkse KBVG-audit het hoogst mogelijke oordeel gekregen doordat we op alle normen voldoen aan de door de KBVG geformuleerde ‘best practices’. Het is een geruststellende gedachte om te weten dat we op alle gebieden ‘in control’ zijn en kunnen voldoen aan alle kwaliteitseisen die onze opdrachtgevers van ons mogen verwachten.

Introductie score-robot

Daarnaast hebben we in 2018 vol ingezet op innovatie en automatisering. Een hele mooie ontwikkeling vind ik de introductie van onze ‘Poortwachter’. Om te voorkomen dat we debiteuren met schulden belasten die ze nooit kunnen voldoen, onze opdrachtgevers met kosten geconfronteerd worden die niet op de debiteur verhaald kunnen worden en wij onze energie steken in zaken die nooit geïncasseerd kunnen worden, is het belangrijk om aan de ‘Poort’ een goede inschatting te maken van de kans op verhaal. Dat deden we altijd al op basis van onze eigen data en de door ons te raadplegen bronnen. In 2018 hebben we dat uitgebreid met een score-robot die op basis van algoritmen met een grote mate van zekerheid kan voorspellen of een vordering betaald zal worden. De eerste resultaten van deze ‘Poortwachter’ zijn heel succesvol en we geven hiermee een belangrijke invulling aan ons principe om maatschappelijk verantwoord te incasseren.

Focus op de toekomst

Natuurlijk kende 2018 ook voor Van Arkel mindere kanten. Zo waren we niet blij dat het BFT als nieuwe toezichthouder tot de conclusie kwam dat Van Arkel niet onafhankelijk opereerde van haar aandeelhouder DAS, terwijl deze constructie al jarenlang in goed overleg en in volledige transparantie met de KBVG bestond. Om voor eens en altijd een eind te maken aan de discussie over derde-participatie in een deurwaarderskantoor, heeft DAS besloten haar aandelenbelang per 1 november 2018 volledig te verkopen aan Henk Bos die al bestuurder van Van Arkel was en tevens aandeelhouder en directeur van LAVG in Groningen is. Nu alle aandelen van Van Arkel in handen zijn van een deurwaarder kan er geen enkele twijfel meer bestaan of we voldoen aan de verordening onafhankelijkheid en kunnen we ons weer volledig focussen op de toekomst.

Altijd in beweging

En die toekomst wordt interessant genoeg. Er is van alles in beweging in de deurwaardersbranche. De discussie over E-Court die in 2018 is gevoerd heeft ertoe geleid dat ook de minister heeft ingezien dat de griffierechten – bij met name lagere vorderingen – te hoog zijn waardoor schuldeisers vaak afzien van gerechtelijke stappen en hun vorderingen ongeïnd laten. Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing van de griffierechten om deze drempel te verlagen en het recht weer toegankelijker te maken. Daarnaast heeft de KBVG als beroepsorganisatie een duidelijk signaal afgegeven dat het verdienmodel van de deurwaarder te ver onder druk is komen te staan door de volledige vrije marktwerking waardoor dat op gespannen voet staat met de onafhankelijkheid en kwaliteit die bij een dergelijke overheidstaak als randvoorwaarde dient te gelden. De concept Verordening Grenzen Tariefmodellen waar mijn collega Hans Ruis over schrijft in: 4 aanbevelingen voor de tariefmodellen van gerechtsdeurwaarders, was het resultaat. We zijn benieuwd naar deze en alle andere ontwikkelingen die er in 2019 op ons af zullen komen. Ondertussen houden wij onze koers vast: blijf doen waar je goed in bent, namelijk het vak van deurwaarder bij gerechtelijke incasso’s op een professionele wijze uitvoeren met oog voor de belangen van opdrachtgever en debiteur. Onze slogan ‘Meer kennis, meer rendement’ houden wij daarbij hoog in het vaandel.

Voor dit moment rest mij om u mede namens alle medewerkers van Van Arkel een hele fijne en warme kerst toe te wensen met al die u dierbaar zijn. Geniet van deze speciale tijd van het jaar. En natuurlijk wil ik u een heel mooi en succesvol 2019 wensen. Dat het nieuwe jaar u zowel zakelijk als privé veel mooie momenten mag brengen.

Helma Tosseram
Algemeen Directeur