Dank voor het vertrouwen in 2019

De kerstdagen staan voor de deur en 2020 is in zicht. We kijken terug op het afgelopen jaar en maken plannen voor een nieuw jaar met nieuwe voornemens.

2019, wat hebben we bereikt?

Ook in 2019 hebben wij ingezet op het kwalitatieve aspect van onze dienstverlening. Zo heeft Van Arkel dit jaar weer de benodigde certificeringen inzake de ISO 2015 en de ISAE verklaring behaald. Dit toont o.a. aan dat onze processen goed beschreven zijn. Dat we weten hoe deze processen lopen, Van Arkel als zodanig handelt en last but not least…. dat we voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen is het van belang dat ook onze medewerkers op de hoogte blijven van alle relevante wet- en regelgeving. Hierin hebben we stappen gezet in 2019. Zo hebben onze medewerkers diverse trainingen en workshop gevolgd, zodat wij u, uiteraard binnen de kaders van de wet, zo goed mogelijk kunnen blijven servicen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan actuele onderwerpen zoals de AVG en de schuldenproblematiek in het algemeen; twee onderwerpen die zowel binnen de politiek als binnen de deurwaarderij hoog op de agenda staan.

Poortwachter en Introductie Dossier Insight 2.0

Ook op het innovatieve aspect van onze dienstverlening blijven wij inzetten; zo hebben wij de eerder gepresenteerde “Poortwachter” doorontwikkeld. Hierdoor zijn wij nog meer in staat om te voorkomen dat debiteuren met schulden worden belast die ze nooit kunnen voldoen en onze opdrachtgevers met kosten worden geconfronteerd die niet op de debiteur verhaald kunnen worden. Maatschappelijk verantwoord incasseren in optima forma ! Daarnaast is de vernieuwde versie van onze online web portal, Dossier Insight 2.0 onlangs live gegaan.

Focus op de toekomst

Uiteraard hebben we in 2019 ook met een aantal veranderingen te maken gehad en zullen we in 2020 nog met aantal veranderingen te maken krijgen. Qua wet- en regelgeving staat bijvoorbeeld de Verordening Grenzen Tariefmodellen op de agenda. We verwachten dat de minister in 2020 zijn handtekening zal zetten onder de verordening. Uiteraard zullen wij, zoals u van ons gewend bent, dit nauwlettend blijven volgen en u van de verdere ontwikkelingen hierover op de hoogte blijven houden.

Voor dit moment rest mij u te bedanken voor het gestelde vertrouwen in 2019. Uiteraard staan wij in 2020 ook weer voor u klaar! Mede namens alle medewerkers van Van Arkel wens ik u en uw dierbaren een hele fijne en warme kerst toe. Geniet van deze speciale tijd van het jaar. Tot slot wil ik u op voorhand een heel mooi en succesvol 2020 wensen. Dat het nieuwe jaar u zowel zakelijk als privé veel mooie momenten mag brengen.

Roland Korevaar
Manager Marketing & Sales
Van Arkel Gerechtsdeurwaarders