Klachtenregeling


KlachtenregelingKlanttevredenheid staat bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso in een heel hoog vaandel. Mocht u ondanks onze inspanningen onverhoopt toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u vriendelijk onderstaande procedure te volgen:
Klachtenregeling

 1. Een klacht kan mondeling of schriftelijk (ook per e-mail) worden ingediend. Contact
 2. Schriftelijke klachten ontvangen wij graag onder vermelding van het dossiernummer, uw naam en contactgegevens en een omschrijving van de klacht.
 3. Binnen 4 werkdagen ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.
 4. De aangewezen behandelaar beoordeelt de klacht inhoudelijk en stelt de eventueel te nemen maatregel(en) vast.
 5. Binnen 14 kalenderdagen ontvangt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht(en).
 6. De Adviseur Kwaliteit evalueert en analyseert alle ingeschreven klachten periodiek om verbetermogelijkheden te traceren.
 7. Wij doen ons uiterste best om uw klacht(en) op de juiste wijze af te handelen. Als u het ondanks onze inspanningen niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

Door onze klantgerichte, transparante en accurate manier van werken hopen wij dat bovengenoemde stappen niet noodzakelijk zijn. Mocht dit onverhoopt toch een keer voorkomen, dan kan een simpel telefoontje soms heel verhelderend werken!

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Klanttevredenheid staat bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso in een heel hoog vaandel. Mocht u ondanks onze inspanningen onverhoopt toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u vriendelijk onderstaande procedure te volgen:

Klachtenregeling

 1. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend via kwaliteit@vanarkelgdw.nl 
 2. Schriftelijke klachten ontvangen wij graag onder vermelding van het dossiernummer, uw naam en contactgegevens en een omschrijving van de klacht
 3. Bij ontvangst van uw klacht via kwaliteit@vanarkelgdw.nl ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.
 4. De aangewezen behandelaar beoordeelt de klacht inhoudelijk en stelt de eventueel te nemen maatregel(en) vast
 5. Binnen 14 kalenderdagen ontvangt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht(en)
 6. De Adviseur Kwaliteit evalueert en analyseert alle ingeschreven klachten periodiek om verbetermogelijkheden te traceren
 7. Wij doen ons uiterste best om uw klacht(en) op de juiste wijze af te handelen. Als u het ondanks onze inspanningen niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Door onze klantgerichte, transparante en accurate manier van werken hopen wij dat bovengenoemde stappen niet noodzakelijk zijn. Mocht dit onverhoopt toch een keer voorkomen, dan kan een simpel telefoontje soms heel verhelderend werken!

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.