Centraal Digitaal Beslagregister

De oorsprong van het Centraal Digitaal Beslagregister ligt in, het in maart 2012 gepubliceerde rapport, Paritas Passé (vertaald: de gelijkheid voorbij). Dat rapport werd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gemaakt en had tot doel het in kaart brengen van de knelpunten en gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden van schuldeisers bij mensen met problematische schulden.

Maatschappelijk probleem
Veranderingen in het executietraject; Overheden kregen de bevoegdheid om een vordering direct af te laten schrijven van de bankrekening van de schuldenaar. Het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) kreeg de bevoegdheid om bij een
premieachterstand van 6 maanden een veel hogere bestuursrechtelijke premie te innen rechtstreeks van het inkomen (bronheffing). Verhuurders, zorgverzekeraars en instellingen voor kinderopvang kregen de bevoegdheid om een gerechtsdeurwaarder namens hen beslag te laten leggen op de respectievelijke toeslagen. Dit had als direct gevolg dat debiteuren met problematische schulden door toepassing van de verschillende incassobevoegdheden onder het door middel van de beslagvrije voet gegarandeerde bestaansminimum kwamen en daardoor dus nog verder in de financiële problemen komen. Een groot maatschappelijk probleem.

Beslagregister onderdeel brede aanpak
De KBvG heeft aanbevelingen gedaan aan de minister van Veiligheid en Justitie ter voorkoming van deze ongewenste effecten van de samenloop van incassomaatregelen. Een van de aanbevelingen was het instellen van een Centraal Digitaal Beslagregister.

Het register kent twee hoofddoelen: Het waarborgen van de beslagvrije voet en het voorkomen van onnodige (buitengerechtelijke)kosten omdat verhaals(on)mogelijkheden eerder inzichtelijk zijn.

De ministerraad heeft op 5 april 2013 onder andere deze aanbeveling overgenomen uit het rapport Paritas Passé en besloten tot bouw van een Centraal Digitaal Beslagregister, overigens als een onderdeel van een bredere aanpak van problematische schulden.

Voor alle gerechtsdeurwaarders
De bouw van het register is technisch al zo ver dat onlangs de eerste deurwaarder kon worden aangesloten om te kunnen werken met het register. Het is de bedoeling dat op korte termijn, wellicht nog in 2015, iedere gerechtsdeurwaarder zal zijn aangesloten op het register en beslagen bij dit register gaat melden. Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan de invulling van het beheer en de kostenstructuur van het register en aan regelgeving.

Groot pluspunt
Door beter inzicht en overzicht in de situatie van de debiteur kan een gerechtsdeurwaarder partijen beter inlichten en adviseren over de (on)mogelijkheden van een zaak.

Meer weten?
Hebt u vragen over het Centraal Digitaal Beslagregister? Neem gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Door: Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso
Datum: 27 januari 2015