Nieuws uit de branche

Persbericht: Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders beëindigt haar activiteiten

Van Arkel is een van de deelnemers van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (‘Garantiefonds’). Omdat het Garantiefonds haar activiteiten dit jaar beëindigt, verzoeken zij ons onderstaand persbericht met u te delen: De Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder : GGDW) stopt in 2019 met haar activiteiten. Het GGDW is opgericht in 1998 door een tweetal gerechtsdeurwaarders en een […]
Lees meer >
beslagsyllabus 2019

Nieuwe versie van de Beslagsyllabus

Per 1 februari is een nieuwe versie van de Beslagsyllabus gepubliceerd. Dit document bevat de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren. Inhoud Beslagsyllabus Het document bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan wanneer niet de in de Beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt, de gelegenheid geven het […]
Lees meer >
ambtsvrije dagen 2019, griffierecht, beslagvrije voet, KBvG, deurwaarder, kosten deurwaarder, deurwaarder inschakelen, incasso, incassokosten

Ambtsvrije dagen 2019

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. Daarnaast wordt door het Ministerie van Justitie ook een aantal gelijkgestelde dagen vastgesteld, waarop een deurwaarder geen ambtshandelingen […]
Lees meer >