Calculator incassokosten

Calculator incassokosten (WIK)

Hieronder kunt u gebruik maken van de Van Arkel incassokosten calculator. Deze calculator geeft op basis van uw factuurbedrag de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden inclusief en exclusief btw.

Factuurbedrag:


Let op:
Indien u BTW-plichtig bent, neem bovengenoemde BTW dan niet mee in uw WIK-aanmaning.
Vermeld in dat geval dus enkel de incassokosten zonder BTW.

Direct een vordering indienen