Bijpraatsessie KEI – Werkgroep advocaat ondernemers, Orde van Advocaten Amsterdam

Op 5 januari praat een van onze deurwaarders de leden van de werkgroep advocaat ondernemers van de Orde van Advocaten Amsterdam bij op het gebied van KEI.

De Orde van Advocaten Amsterdam is er voor iedereen die zijn recht zoekt en die daarbij een advocaat nodig heeft. Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van een advocaat. De Amsterdamse Orde heeft de publieke taak hiervoor te zorgen.

KEI advocatuur

Een van onze deurwaarders praat de werkgroep bij op het gebied van KEI.

KEI advocatuur, KEI, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, advocaat

 

 

 

 

Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

Modernisering rechtspraak

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Raad voor de rechtspraak willen de rechtspraak moderniseren. Dat doen ze samen binnen het programma KEI. De minister heeft hiervoor de benodigde wetsvoorstellen opgesteld. De Eerste Kamer heeft deze voorstellen halverwege 2016 aangenomen.

De inwerkingtreding van KEI  verloopt in fasen. Dit gebeurt sinds begin 2017. Het duurt een aantal jaren voordat alle voorstellen in werking zijn. In elke fase wordt 1 soort zaak gedigitaliseerd.

Digitaal procederen steeds vaker verplicht

Verplicht digitaal procederen wordt steeds verder ingevoerd:

  • Sinds 1 maart 2017 in civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad.
  • Sinds 12 juni 2017 in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbanken.
  • Vanaf 1 september 2017 in handelszaken met advocaat bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Nieuw digitaal systeem gerechten

De Rechtspraak (Raad voor de rechtspraak en de gerechten) heeft het nieuwe digitale systeem van de gerechten ontwikkeld. Onder de gerechten vallen:

  • rechtbanken;
  • gerechtshoven;
  • het college van Beroep voor het Bedrijfsleven;
  • de Centrale Raad van Beroep.

De Hoge Raad en de Raad van State doen ook mee in deze modernisering. Zij ontwikkelen hiervoor hun eigen digitale systemen.

Informatie KEI: bron: rijksoverheid.nl