Kosten


KostenWanneer een rekening niet wordt betaald, kan een schuldeiser ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Wij starten dan het incassotraject. Het incassotraject bestaat uit twee delen: de minnelijke fase, ofwel het buitengerechtelijke traject en het gerechtelijke traject.Indien wij een gerechtelijke procedure starten, komen de kosten van dit traject voor uw rekening. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact met ons op om een procedure te voorkomen.
Buitengerechtelijke incassokosten/ minnelijke incassokostenSinds juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. In de Wet Incassokosten zijn de incassotarieven vastgelegd. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om. Kijk hier voor meer informatie over de Wet Incassokosten.Deurwaarderskosten: Voor het verrichten van een ambtshandeling berekent Van Arkel de tarieven zoals is bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. Kijk hier voor meer informatie over de De Btag-tarieven en in onze begrippenlijst. De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.Kosten derden: Voorbeelden van kosten van derden zijn bv. leges, uittreksels GBA, verhaalsinformatie en Griffierecht. Meer informatie over griffierechten vindt u in onze begrippenlijst.Gemachtigdensalaris: Het salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Meer informatie over het gemachtigdensalaris leest u in dit document en in onze begrippenlijst.
Hulp bij schuldenSchulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar is niemand bij gebaat. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven. Lees meer over hulp bij schulden.
Meer informatieIn het informatieblad “Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u nadere informatie vinden over de functie van gerechtsdeurwaarder, de Gerechtsdeurwaarderswet, tarieven en het toezicht op gerechtsdeurwaarders. Het informatieblad kunt u hier raadplegenHeeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord! Contact

Wanneer een rekening niet wordt betaald, kan een schuldeiser ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Wij starten dan het incassotraject. Het incassotraject bestaat uit twee delen: de minnelijke fase, ofwel het buitengerechtelijke traject en het gerechtelijke traject.

Indien wij een gerechtelijke procedure starten, komen de kosten van dit traject voor uw rekening. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact met ons op om een procedure te voorkomen.

Buitengerechtelijke incassokosten/ minnelijke incassokosten

Sinds juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. In de Wet Incassokosten zijn de incassotarieven vastgelegd.  Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om.

WIK staffel

Belang van de zaakTarief buitengerechtelijke kostenOpmerking
€ 0 - € 2.50015%Met een minimum van € 40,--
€ 2.501 - € 5.00010%
€ 5.001 - € 10.0005%
€ 10.001 - € 200.0001%
Over het meerdere0,5%met een maximum van € 6.775

Deurwaarderskosten

Voor het verrichten van een ambtshandeling berekent Van Arkel de tarieven zoals is bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. Kijk hier voor meer informatie over de De Btag-tarieven. De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.

Kosten derden

Voorbeelden van kosten van derden zijn bv. leges, uittreksels GBA, verhaalsinformatie en griffierecht. Meer informatie over griffierechten vindt u in onze begrippenlijst.

Gemachtigdensalaris: Het salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Overzicht gemachtigde salarissen en griffierechten 2019.

Hulp bij schulden

Schulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar is niemand bij gebaat. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven. Lees meer over hulp bij schulden.

Meer informatie

In het informatieblad “Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u nadere informatie vinden over de functie van gerechtsdeurwaarder, de Gerechtsdeurwaarderswet, tarieven en het toezicht op gerechtsdeurwaarders. Het informatieblad kunt u hier raadplegen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord! Contact