Hulp bij schulden


Hulp bij schulden

Hulp nodig bij schulden? Als u in financiële problemen verkeert, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Er zijn diverse instanties voor schuldhulpverlening die u kunnen helpen om snel weer inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie.
Hulp bij schulden

Schulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar is niemand bij gebaat. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven.
Wanneer hulp bij schulden?

Herkent u zich in één van onderstaande situaties?
– Ziet u geen mogelijkheid meer om uit de schulden te komen?
– Heeft u geen overzicht meer in uw financiën?
– Lukt het u nauwelijks om iedere maand rond te komen?
– Nemen de aanmaningen alleen maar toe?
– Dreigt er een financiële achterstand te ontstaan?

Neem dan snel contact op met uw gemeente of schuldhulpinstanties. Bij schuldhulpverlening bekijkt u samen met een deskundige welke vorm van hulp het beste bij u past.
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. In deze wet staat beschreven wat uw gemeente moet doen bij schuldhulpverlening. Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan het plan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad ziet toe op de kwaliteit van dit plan. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering hiervan. De schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dit betekent dat er naast het oplossen van uw financiële problemen onder andere ook aandacht is voor uw gezins- en woonsituatie.
Instanties voor hulp bij schulden

Er zijn diverse instanties die u kunnen helpen bij schulden of het oplossen van betalingsachterstanden:
– Nibud
– Zelf je schulden regelen. In 5 stappen naar een oplossing.
– Wijzer in geldzaken, met online tools om uw geldzaken weer op orde te krijgen.
– Effectieve schuldschulp met vele voorbeelden over schuldhulpverlening.
– Het Gemeenteloket SZW, voor ondersteuning bij schuldhulpverlening.
– NVVK.nl. De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
– WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
DiSK: Digitale Sociale Kaart Hulp bij schulden, Digtale sociale kaart Disk, gerechtsdeurwaarder, deurwaarder, schulden

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Wet werk en bijstand (Wwb). Voor meer informatie: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/.

Hulp nodig bij schulden? Als u in financiële problemen verkeert, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Er zijn diverse instanties voor schuldhulpverlening die u kunnen helpen om snel weer inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Hulp bij schulden

Schulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar is niemand bij gebaat. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer hulp bij schulden?

Herkent u zich in één van onderstaande situaties?
– Ziet u geen mogelijkheid meer om uit de schulden te komen?
– Heeft u geen overzicht meer in uw financiën?
– Lukt het u nauwelijks om iedere maand rond te komen?
– Nemen de aanmaningen alleen maar toe?
– Dreigt er een financiële achterstand te ontstaan?

Neem dan snel contact op met uw gemeente of schuldhulpinstanties. Bij schuldhulpverlening bekijkt u samen met een deskundige welke vorm van hulp het beste bij u past.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. In deze wet staat beschreven wat uw gemeente moet doen bij schuldhulpverlening. Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan het plan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad ziet toe op de kwaliteit van dit plan. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering hiervan. De schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dit betekent dat er naast het oplossen van uw financiële problemen onder andere ook aandacht is voor uw gezins- en woonsituatie.

Instanties voor hulp bij schulden

Er zijn diverse instanties die u kunnen helpen bij schulden of het oplossen van betalingsachterstanden:
Nibud
Zelf je schulden regelen. In 5 stappen naar een oplossing.
Wijzer in geldzaken, met online tools om uw geldzaken weer op orde te krijgen.
Effectieve schuldschulp met vele voorbeelden over schuldhulpverlening.
Het Gemeenteloket SZW, voor ondersteuning bij schuldhulpverlening.
NVVK.nl. De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

DiSK: Digitale Sociale Kaart Hulp bij schulden, Digtale sociale kaart Disk, gerechtsdeurwaarder, deurwaarder, schulden

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Wet werk en bijstand (Wwb). Voor meer informatie: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/.