Beslagsyllabus versie augustus 2018

beslagsyllabus, beslaglegging, deurwaarder, gerechtsdeurwaarderEr is een nieuwe versie van de Beslagsyllabus gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze versie gaat in per augustus 2018. Dit document bevat de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren.

Wijzigingen Beslagsyllabus

In deze nieuwe versie zijn de volgende (kleine) wijzigingen aangebracht:

  • P. 32 onder NB 3 kleine toevoeging;
  • P. 37 onder NB 4 tekstuele aanpassing;
  • P. 37 onder NB 4 aanvulling;
  • P. 45 aanpassing van de tekst onder NB1;

De nieuwe opgenomen tekst wordt tot de volgende versie in de kleur roze afgebeeld. De geschrapte tekst wordt gedurende diezelfde tijd met een inspringing en een kleiner lettertype in de kleur groen afgebeeld. Zo kunt u dus eenvoudig zien wat er is gewijzigd.

Inhoud Beslagsyllabus

Het document bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan wanneer niet de in de Beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt, de gelegenheid geven het ontbrekende alsnog te verstrekken. Als de verzoeker de rechter onvoldoende of onjuist informeert kan de rechter daaraan op grond van art. 21 Rv. de gevolgen verbinden die hij wenselijk acht.

Best practices

Ook bevat het document ‘best practices’ inzake in bepaalde soorten gevallen te nemen beslissingen. Het gaat hier om een invulling van de rechterlijke beslisvrijheid, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Dat betekent dat deze ‘best practices’ de rechter niet binden. Wanneer de omstandigheden dat verlangen, kan de voorzieningenrechter anders beslissen dan volgens de ‘best practices’. Deze ‘best practices’ kunnen dan ook niet als rechtsregels worden gezien.

Verantwoordelijkheid

De syllabus wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het LOVCK&T (het Landelijk overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht van de rechtbanken). In de Beslagsyllabus opgenomen rechterlijk beleid is steeds gebaseerd op een besluit van (het DB van) het LOVCK&T. Laatstelijk dat van het LOVCK&T van oktober 2017.

Publicatie Beslagsyllabus

Elke keer dat een wijziging wordt doorgevoerd, krijgt het document in de kop ervan een nieuwe datum. Uitsluitend de meest actuele versie van de syllabus staat op Rechtspraak.nl en Wiki Juridica gepubliceerd. Als u de syllabus nodig heeft kunt u dus het beste deze bronnen raadplegen.

Bron: De Rechtspraak.nl