Nieuwe versie van de Beslagsyllabus

beslagsyllabus, deurwaarder Leiden, deurwaarder Zwolle, deurwaarder Roermond, duerwaarder Eindhoven, deurwaarder BredaPer 1 februari is een nieuwe versie van de Beslagsyllabus gepubliceerd. Dit document bevat de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren.

Inhoud Beslagsyllabus

Het document bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan wanneer niet de in de Beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt, de gelegenheid geven het ontbrekende alsnog te verstrekken. Als de verzoeker de rechter onvoldoende of onjuist informeert kan de rechter daaraan op grond van art. 21 Rv. de gevolgen verbinden die hij wenselijk acht.

Wijzigingen beslagsyllabus

Kort overzicht van de aangebrachte wijzigingen:
– P. 3 invoeging frequentie publicatie
– P. 14 verbetering artikelnummer ivm nieuwe Gedragsregels Advocatuur 2018
– P. 18 invoeging aanhangigheid hoofdzaak bij KEI-zaken;
– P. 14 en 36 toevoeging artikelnummer Gedragsregels 2018 beslag advocaat onder zichzelf of derdenrekening;
– P. 52/53 invoeging overbetekening bij bewijsbeslag onder derden.

Per dit jaar zal de beslagsyllabus in beginsel twee keer per jaar worden gepubliceerd (februari en augustus), onder het voorbehoud dat er wijzigingen zijn. In het uitzonderlijke geval van extra spoedeisende wijzigingen kan mogelijk een derde publicatie plaatsvinden.

Oudere versies beslagsyllabus

Uitsluitend de meest actuele versie van de beslagsyllabus staat op Rechtspraak.nl gepubliceerd. De oudere versies van de beslagsyllabus zijn gedeeltelijk nog beschikbaar, te weten de edities 2002, 2005, 2009, juni 2011, 2012, januari en augustus 2013, augustus 2014, augustus 2015, augustus 2016, augustus 2017, november 2017 en augustus 2018. Hiervoor kunt u mailen naar redactieraadbeslagrecht@rechtspraak.nl.

Bron: rechtspraak.nl/ KBvG.nl