AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe wet die het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Unie regelt. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Verwerkersovereenkomst opdrachtgevers

Wij hebben voor u een verwerkersovereenkomst opgesteld.
Verwerkersovereenkomst downloaden

Bij het indienen van vorderingen aan Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso gaat u akkoord met deze verwerkersovereenkomst

Meer informatie of vragen over de AVG?

Bel of mail ons gerust wanneer u vragen hebt over de AVG met betrekking tot onze werkafspraken. Wij zijn te bereiken op 088-8252750 of stuur een mail naar avg@vanarkelgdw.nl