Van Arkel doet mee aan incassoclustering overheid

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties (UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland) clusteren en overdragen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Zo probeert de overheid te bewerkstelligen dat mensen met meerdere overheidsschulden zoveel mogelijk met één deurwaarder te maken hebben.

Nu hebben mensen met meerdere schulden vaak met meerdere deurwaarders te maken. Daardoor wordt er soms ook meerdere keren beslag gelegd bij één huishouden of worden er betalingsregelingen getroffen die niet nagekomen kunnen worden.

Clustering incasso

Er wordt verwacht dat de clustering van de incasso-opdrachten ervoor zal zorgen dat de Rijksoverheid beter in staat is maatwerk te leveren aan een burger die schulden heeft bij meerdere rijksinstanties.

Van Arkel tekent contract

Op 31 juli 2017 heeft het CJIB contracten ondertekend met 34 deurwaarderskantoren die de komende jaren de incasso’s mogen uitvoeren. Ons kantoor heeft meerdere percelen gekregen en voldoet dus aan de gestelde strenge eisen van het CJIB. Dit is absoluut een compliment voor ons kantoor en onze medewerkers, iets om trots op te zijn!

Op onderstaande foto tekent Roland Korevaar, manager Marketing & Sales, namens Van Arkel het contract.


 

 

 

 

 

We zijn ervan overtuigd dat we een effectieve bijdrage aan het geclusterde creditmanagement van de Rijksoverheid gaan leveren!

Bron: o.a. NVVK (Cjib.nl, Rijksoverheid.nl)