Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin worden allerlei zaken geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen of de manier van betalen.  Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen.

Rechten en plichten

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Zaken die in algemene voorwaarden kunnen staan zijn:

  • Aansprakelijkheid. Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt deze beter beperken via uw voorwaarden.
  • Betalingstermijn. De wettelijke betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet afgesproken hebben in uw algemene voorwaarden of in een contract.
  • Eigendomsvoorbehoud. Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw factuur niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat.

Algemene voorwaarden opstellen

Veel brancheorganisaties stellen algemene voorwaarden op. Zo hanteren garagehouders bijvoorbeeld vaak de BOVAG-voorwaarden. Bent u lid van zo’n organisatie dan kunt u verplicht worden deze voorwaarden te gebruiken. U kunt voorwaarden ook zelf opstellen of een ervaren advocaat of juridisch adviseur vragen dit te doen.

Algemene voorwaarden deponeren

Uw algemene voorwaarden kunt u deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat is geen verplichting, maar kan wel handig zijn. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over.

Algemene voorwaarden in de praktijk

Na het opstellen van uw voorwaarden bent u er nog niet. U moet ze ook goed gebruiken. U moet uw voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door dit van te voren te vermelden in de offerte en de voorwaarden mee te sturen. Als gebruiker heeft u hierover een informatieplicht naar uw klant.

Wilt u meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.